Helikopter Ve Uçak Kanadı Soğutma-Şartlandırma Kabini

Dış ortam sıcaklık testleri;

  • -65 oC ile +75 oC ve isteğe bağlı 15 oC ye kadar tüm sıcaklıkların test ve kontrolleri yapılabilmektedir.
  • Depolama testleri +45 oC/+75 oC arasında programlı olarak,
  • Çalışma testleri -25 oC/ +60 oC arasında,
  • Bağıl nem testleri ; Her sıcaklık şartlarında %95 bağıl neme kadar sistem çalışma ve muhafaza testi.
  • Yağmur testi; Her sıcaklık şartlarında sistem üzerinde istenilen yoğunlukta yağmur pulverize edilmektedir.
  • Don testleri ; Test kabini içinde ürünler istenilen derecelere kadar indirilebilmekte, üstlerine yağmur v.s. gibi su püskürtülerek 6 mm kalınlığına kadar buz tabakası oluşabilmektedir.
WatsApp ISISO