ISISO MEKATRONİK SAVUNMA SANAYİ VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİLERİ A.Ş.olarak;

  • Savunma Sanayinin,kamu kuruluşlarının ve özel teşebbüs firmalarının ihtiyaçlarına göre iklimlendirme cihazı tasarımı, üretimi, satış sonrası taleplerinin karşılanmasını amaçlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak,
  • Müşteri istek ve beklentileri ,piyasa şartları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek,
  • Kalite, Çevre ve İş güvenliği yönetim sistemimiz için gerekli tüm kaynakları sağlayarak sürekli iyileştirmek,
  • Tüm çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri almak,
  • Kaynak temini esnasında iklim değişikliğine sebebiyet verecek biyo çeşitlilik ve ekosisteme zarar verecek tüm faaliyetlerden kaçınmak,
  • Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere insan felsefesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tüm tedbirleri alarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak,
  • Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

WatsApp ISISO