Roketler İçin Sıcaklık Simule Eden Test Kabini
  • -65˚C Roket Soğutma Test Simülasyon Kabini ve +70˚C Roket Isıtma Test Simülasyon Kabini. (Akıllı Yönetim ve Kayıt Sistemi, Skada sistemi yönetimli sahra tipi seyyar test kabinleri)
WatsApp ISISO